Thursday, 18/08/2022 - 05:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐĂK KROONG

ĐO ĐỘ DÀI CÁC VẬT, SO SÁNH, ĐIỄN ĐẠT KẾT QUẢ ĐO (5 - 6T)

HĐLQVT: ĐO ĐỘ DÀI CÁC VẬT, SO SÁNH, ĐIỄN ĐẠT KẾT QUẢ ĐO (5 - 6T)

 https://youtu.be/Xw_b13a9Mf4 

http://mndakkroong.pgddakglei.edu.vn

HĐLQVT: ĐO ĐỘ DÀI CÁC VẬT, SO SÁNH, ĐIỄN ĐẠT KẾT QUẢ ĐO (5 - 6T)

 https://youtu.be/Xw_b13a9Mf4 

http://mndakkroong.pgddakglei.edu.vn

Video liên quan